Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.bedzino.naszops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bedzino.naszops.pl/bip/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Czycz.
 • E-mail: kierownik@gops.bedzino.pl
 • Telefon: 943162337 wew. 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
 • Adres: Będzino 56
 • E-mail: kierownik@gops.bedzino.pl
 • Telefon: 943162337

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest budynkiem parterowym Przy budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych .W budynku Ośrodka istnieje możliwość zlożenia pism, wniosków, skarg oraz innych dokumentów , a także odbioru decyzji itp, można również uzyskać informacje o różnych formach pomocy dla osób znajdujacych się w trudnej sytuacji życiowej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie nie posiada oznaczeń w alfabecie Braillea'a , oznaczeń kontrastowych lub w druku poowiekszonym

Inne informacje i oświadczenia

Komunikacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących za pomocą następujących środków :

pocztą elektroniczną : sekretariat@gops.bedzino.pl

faksem 943162337

elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej -e-PUAP, drogą pocztową

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 30.03.2022, 14:41

Załącznik

Utworzono dnia 30.03.2021, 15:19

Załącznik

Utworzono dnia 30.03.2021, 15:18

Załącznik

Utworzono dnia 30.03.2021, 15:18

Załącznik

Utworzono dnia 30.03.2021, 15:17

Załącznik

Utworzono dnia 30.03.2021, 15:16

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny