Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie Dobry Start (300+)

Program „Dobry Start”

Głównym celem programu „Dobry Start” jest wyrównanie szans wśród uczniów. Ma charakter powszechny i dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi w wieku szkolnym bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku:

  • matce lub ojcu
  • opiekunowi prawnemu
  • opiekunowi faktycznemu
  • osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się w szkole, niepozostającej na utrzymaniu rodziców lub w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Zgodnie z § 4 ust. 2-3 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia
  • przez dziecko lub osobę uczącą  się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Kiedy świadczenie dobry start NIE PRZYSŁUGUJE:

  • na dziecko z tytułu przygotowania rocznego przygotowania przedszkolnego  (świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
  • jeśli osoba ucząc się lub dziecko zostały umieszczone w domu pomocy społecznej , schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeśli instytucje te zapewniają  nieodpłatne pełne utrzymanie,

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzeniu, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna oraz ministerialny portal Emp@tia) od 1 lipca 2019r., a drogą papierową od 1 sierpnia 2019r.

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2019r.

W przypadku wniosków złożonych w m. lipcu 2019r. i sierpniu 2019r., świadczenie wypłacone zostanie nie później niż do 30 września 2019r. Natomiast świadczenie przyznane na podstawie wniosku złożonego w okresie od 1 września 2019r. do dnia 30 listopada 2019r. zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegolowych warunkow realizacji rzadowego programu "Dobry start"

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRY START - KLIKNIJ

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny