Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Opieka wytchnieniowa na rok 2024

Utworzono dnia 22.05.2024

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

REKTRUTACJA

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach programu mogą składać w trybie ciągłym wniosek o objęcie usługami na druku stanowiącym załącznik do Programu.

W 2024 roku przewidywane jest udzielenie wsparcia dla 3 osób spełniających kryteria udziału w Programie.

Wnioski będą rozpatrywane z uwzględnieniem otrzymanego wsparcia i aktualnie zrealizowanych usług.

Cel Programu i Kryteria

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze
sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień
w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie
niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy
członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą
z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

karta realizacji OW 2024

Utworzono dnia 25.06.2024, 07:53

karta zgłoszenia OW 2024

Utworzono dnia 25.06.2024, 07:53

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny