Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent osobisty na rok 2024

Utworzono dnia 09.05.2024

W związku z otrzymaniem dofinansowania Gmina Będzino przystąpiła do realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci Programu:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej nie mogą być świadczone przez osoby będące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

Informujemy,  że osoby spełniające kryteria dostępu zamieszczone powyżej mogą składać Karty zgłoszeniowe osobiście, bądź za pośrednictwem osób trzecich wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Kartę należy wypełnić, podpisać i złożyć w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

ZAŁĄCZNIKI:

program AOOzN 2024

Utworzono dnia 04.06.2024, 07:09

klauzula RODO AOOzN 2024

Utworzono dnia 04.06.2024, 07:08

ewidencja biletów AOOzN 2024

Utworzono dnia 04.06.2024, 07:07

ewidencja przebiegu pojazdu AOOzN 2024

Utworzono dnia 04.06.2024, 07:07

karta realizacji usług AOOzN 2024

Utworzono dnia 04.06.2024, 07:07

karta zakresu czynności AOOzN 2024

Utworzono dnia 04.06.2024, 07:06

karta zgłoszenia AOOzN 2024

Utworzono dnia 04.06.2024, 07:06

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny