Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja Dodatek Osłonowy

Utworzono dnia 14.04.2022
DODATEK OSŁONOWY przypominamy:
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
W gminie Będzino wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie.
Pracownik realizujący w/w pomoc:
Marzena Smorga
tel. 94 316 23 37
Termin złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:
Do 31.10.2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wysokość dodatku osłonowego
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1)   400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2)   600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3)   850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
INFORMUJEMY - jeśli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to ujawniamy dochody swojej rodziny z 2020 r.
Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. ujawniamy dochody z 2021 r.
Podwyższony dodatek osłonowy wypłacany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie:
Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:
1)   500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2)   750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.
UWAGA: Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Dla określania dochodu stosuje się art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Dodatek osłonowy otrzymają też rodziny o dochodach powyżej 2100 zł/1500 zł
Dla tych osób przysługuje obniżony dodatek osłonowy w wysokości różnicy między:
1) kwotą ustawowego dodatku osłonowego 400 zł - 1150 zł albo 500 zł - 1437,50 zł a
2) kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 42

W poprzednim tygodniu: 129

W tym miesiącu: 324

W poprzednim miesiącu: 574

Wszystkich: 35597